Basın Duyurusu

19.06.2012

Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi bugün Kiqina Davası olarak bilinen KI-46/10, KI-52/10, KI-43/11, KI-78/11, KI-81/11 sayılı bireysel başvurulara ilişkin Kabul Edilmezlik Kararlarını yayımlamıştır.

Bu davalar, konu ve müdahil tarafların benzerliğinden dolayı birleştirilerek ele alınmışlardır.

Tüm bu başvurular, 2001 yılında meydana gelen cinayet ve diğer ağır suçlardan yargılanan kişilere yönelik Bölge Mahkemesince alınan kararların bozulmasına ilişkin çabalardan kaynaklanmaktaydı.

Mahkeme, anayasal hükümlere, Anayasa Mahkemesi ile Strasburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihat ve yargılama yetkisine dayanarak bu başvuruları reddetmiştir.

Kabul Edilmezlik Kararları ilgili taraflara gönderilip Mahkeme’nin web sayfasında ve Kosova Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayımlanacaktır.