Bekim Sejdiu

Sudija

Bekim Sejdiu (1974) je sudija Ustavnog suda Republike Kosovo.

Pre imenovanja za sudiju Ustavnog suda (aprila 2015. godine), Sudija Sejdiu je služio kao diplomata u Ministarstvu inostranih poslova Republike Kosovo. On je deo prve generacije ambasadora Republike Kosovo. U tom je svojstvu služio kao imenovani ambasador Republike Kosovo u Republici Turskoj (2008-2012) i generalni konzul Republike Kosovo u Njujorku (2012-2014). Pre nego što je imenovan za Ambasadora, Sudija Sejdiu je služio kao politički savetnik u Kabinetu prvog ministra spoljnih poslova Republike Kosovo..

Još od 2002. Godine, Sudija Sejdiu je Profesor (asistent) na odseku za međunarodno pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini.

Sudija Sejdiu je završio osnovne studije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini (1999). On je završio i dve magistrature: iz oblasti međunarodnih odnosa na Univerzitetu Bilkenta (2005) ii z oblasti demokratije i ljudskih prava na Sarajevskom univerzitetu i univerzitetu u Bolonji (2001). Sudija Sejdiu je doktorirao međunarodne i diplomatske studije na Fakultetu za državne i evropske studije – Nova Univerza, uin Sloveniji.

Tokom svog celokupnog javnog angažmana, sudija Sejdiu ulagao je velike napore za promovisanje socijalne tolerancije, vladavine zakona, ljudskih prava i polne jednakosti. Bio je deo osnivačke grupe, istovremeno i član odbora profesionalnih istraživača Kosovske institucije za istraživanja i razvoj politika – KIPRED (2002-2008), takođe je tokom 2000 – 2002. godine bio i direktor programa Kosovske fondacije za civilno društvo – KCSF.

Tokom svoje javne delatnosti, sudija Sejdiu dobio je brojna odlikovanja i priznanja, uključujući: Orden Skupštine države Nju-Jork (SAD), ključ grada Worcester (Massachusetts, SAD) i medalju ministra inostranih poslova Republike Turske.

Tokom svog aktivnog univerzitetskog angažmana, Sudija Sejdiu bio je deo različitih studijskih poseta na univerzitetima Evrope i SAD. On je objavio i brojne akademske radove u raznim međunarodnim i domaćim stručnim časopisima.

Sudija Sejdiu je oženjen Alberiom Sejdiu (Rraci), nastavnicom u Osnovnoj školi “Hasan Prishtina” u Prištini, sa kojom ima troje dece: Melisu, Samiru i Jona.