Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 163/2018 od 4. maja 2018. godine

br. predmeta KI 160/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI 160/18, Podnosilac zahteva: Interpres R Company, ocena ustavnosti Rešenja Vrhovnog suda Kosova, Rev.br.163/2018, od 4. maja 2018. godine

KI 160/18, Rešenje o neprihvatljivosti od 23. jula 2019. godine, objavljeno dana 29 avgusta 2019. godine.

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na pravično i nepristrasno suđenje, međunarodno pravo, imunitet, zahtev očigledno neosnovan

Podnosilac zahteva tvrdi da sudovi Republike Kosova imaju nadležnost da presuđuju u njenom slučaju zato što ne postoji nikakav normativ međunarodnog prava, bilo da je određeno nekakvim međunarodnim sporazumom ili nekim međunarodnim običajnim pravom koje obavezuje sudove Republike Kosova da pruži imunitet srpskoj državi.

Sud je primetio da su redovni sudovi odgovorili na glavne navode podnosioca zahteva: (i) objašnjavajući razloge “nenadležnosti” redovnih sudova; (ii) protumačio relevantne zakonske odredbe koje regulišu pitanja sa međunarodnim elementima, i (iii) izneo obrazloženje o tome zašto je odredba člana 8.2 Ahtisarijevog plana pogrešno protumačena od strane podnosioca zahteva.

Sud je utvrdio da je zahtev podnosioca zahteva neprihvatljiv jer je očigledno neosnovan po ustavnim osnovama, kao što je to određeno u članu 113.7 Ustava, predviđeno u članu 48 Zakona i dalje navedeno u pravilu 39 (2) Poslovnika o radu.

 

 

podnosiocu:

Interpress R. Company

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni