Odluka

Ocena ustavnosti neodređenog akta javnog organa

br. predmeta KI 33/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI33/20. Podnosilac:  Jovan Gužvić, Ocena ustavnosti neodređenog akta javnog organa

KI33/20, Odluka o odbijanju zahteva od 10. februara 2021. godine, objavljena dana 2. marta 2021. godine

Ključne reći: individualni zahtev, nepotpun zahtev, odluka o odbijanju

Podnosilac zahteva nije osporio nijedan konkretan akt nekog javnog organa i nije tačno i jasno/razumljivo naglasio koja osnovna prava i slobode zagarantovane Ustavom tvrdi da su mu povređene aktom nekog javnog organa.   On se obratio Sudu sa nekim dokumentima/tvrdnjama kojima nisu objašnjeni i precizirani njegovi navodi o ustavnoj povredi.

Uzimajući u obzir činjenicu da zahtev podnosioca zahteva nije bio kompletiran, Sud je zatražio od podnosioca zahteva: (i) da popuni zvanični obrazac zahteva; (ii) da navede akte javnog organa koje osporava; i (iii) da jasno naglasi njegove navode o povredi prava i sloboda zagarantovanih Ustavom, (iv) da dostavi kopije dokumenata i drugih informacija koje potkrepljuju njegove navode. Podnosilac zahteva je dostavio Sudu nekoliko dodatnih dokumenata koji nisu odgovorili na zahteve iz dopisa Suda.

Sledstveno, Sud je utvrdio da zahtev podnosioca ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje zbog toga što je nekompletiran potkrepljujućom dokumentacijom, kao što se zahteva članovima 48. i 22.4 Zakona o Ustavnom sudu pravilom 35 (5) Poslovnika o radu Suda, i odlučio je da se zahtev odbije po kratkom postupku.

podnosiocu:

Jovan Gužvić

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Zahtev je očigledno neosnovan

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni