Rešenje

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 383/2019 od 14. januara 2020. godine

br. predmeta KI 68/20

Preuzimanje:
podnosiocu:

Hysen Thaqi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni