Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude [Pml. br. 16/2023] Vrhovnog suda od 23. januara 2023. godine

br. predmeta KI52/23

podnosiocu: Nehat Bublica

Preuzimanje:

KI52/23, Podnosilac zahteva: Nehat Bublica, Ocena ustavnosti presude [Pml. br. 16/2023] Vrhovnog suda od 23. januara 2023. godine

KI52/23, presuda od 29. avgusta 2023. godine

Ključne reči: individualni zahtev; uznemiravanje; elektronske poruke; neprihvatljiv zahtev

Podnosioca zahteva je u Regionalnoj policiji Mitrovice prijavila njegova bivša supruga, jer joj je pretio putem elektronskih poruka. Osnovno tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv podnosioca zahteva zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo „Uznemiravanje“ iz člana 182. Krivičnog zakonika Republike Kosovo. Osnovni sud ga je oglasio krivim i izrekao mu uslovnu kaznu od 6 (šest) meseci zatvora, zbog izvršenja krivičnog dela za koje je optužen. Osnovni sud je obrazložio da je podnosilac zahteva namerno delovao da zastraši i uznemirava žrtvu. Apelacioni sud, zatim Vrhovni sud, su odbili žalbu, odnosno zahtev za zaštitu zakonitosti podnosioca, i potvrdili odluku Osnovnog suda.

Podnosilac zahteva je navodio pred Sudom da je bio proizvoljno zadržan od strane policije i da je bio podvrgnut mučenju i psihičkom nasilju od strane policijskih službenika za vreme ispitivanja. On je navodio da nije ispoštovano njegovo pravo na imenovanje advokata, te da su telefonske poruke između njega i njegove bivše supruge nezakonito štampane i korišćene od strane tužilaštva kao dokaz protiv njega, kršeći njegovo pravo na privatnost.

Sud je istakao da je podnosiocu na zahtev Tužilaštva određeno zadržavanje od 48 sati, dok je odlukom Osnovnog suda pušten na slobodu i nije mu određen sudski pritvor. Njegovo zadržavanje je izvršeno zbog osnovane sumnje nadležnih organa da je mogao da izvrši krivično delo. Sud je ocenio da nije došlo do povrede njegovog prava na slobodu i sigurnost, kako je navodio podnosilac zahteva. U vezi sa navodima o nasilju koje su počinili policijski službenici, Sud je ocenio da podnosilac zahteva nije izneo dokaze koji dokazuju njegove navode. U međuvremenu, u pogledu prava optuženog, Sud je ocenio da su nadležni organi obavestili podnosioca zahteva o njegovim pravima, dodelili advokata i obavili razgovor sa njim u njegovom prisustvu i na kraju potpisali zapisnik o izjavi. Sud je ocenio da je dužnost redovnih sudova da se bave ocenom i izvođenjem dokaza, kao i da ih odmeravaju. Sud može intervenisati samo ako se radi o proizvoljnom izvođenju dokaza i kada podnosilac zahteva ne bi imao mogućnost da ih ospori, što nije ovde bio slučaj. Sud je na kraju utvrdio da su navodi podnosioca zahteva bili nepotkrepljeni i neobrazloženi na ustavnim osnovama i proglasio ih neprihvatljivim.

podnosiocu:

Nehat Bublica

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični