Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude [Rev. br. 248/22] Vrhovnog suda od 24. januara 2023. godine

br. predmeta KI65/23

podnosiocu: Marjan Kolaj

Preuzimanje:

KI65/23: Podnosilac zahteva: Marjan Kolaj, ocena ustavnosti presude [Rev. br. 248/22] Vrhovnog suda od 24. januara 2023. godine

KI65/23, rešenje o neprihvatljivosti od 30. januara 2024. godine, objavljeno 13. marta 2024. godine

Ključne reči: izazivanje požara; odgovornost; finansijska naknada;

Kuća podnosioca zahteva je izgorela u požaru 2003. godine. Poslednje navedeni je podneo tužbu za naknadu štete Opštinskom sudu u Đakovici protiv Energetske korporacije Kosova, navodeći da je požar izazvan prenaponom i neodržavanjem električne mreže od strane EKK-a. Osnovni sud je usvojio tužbeni zahtev podnosioca i odredio novčanu naknadu u iznosu od 48.831,00 (četrdeset osam hiljada osamsto trideset i jedan) evra, sa obrazloženjem da je za štetu prouzrokovanu požarom odgovoran EKK. Čak je i Apelacioni sud odlučio da je šteta pričinjena podnosiocu zahteva nastala kao posledica promena u električnom naponu, a ne zbog električnih instalacija unutar kuće. Međutim, Vrhovni sud je, odlučujući po reviziji koju je podneo EKK, ukinuo presude nižih instanci i odlučio da EKK nije odgovoran za izazivanje požara i stoga mu se ne može nametnuti obaveza nadoknade štete.

Podnosilac je podneo zahtev Sudu, navodeći da je odluka Vrhovnog suda u suprotnosti sa članovima 24. i 54. Ustava, jer je samo uzela u obzir navode suprotne strane, zanemarujući razloge koje je naveo podnosilac zahteva.

Sud je ponovio da nije njegova dužnost da se bavi činjeničnim i pravnim greškama koje su načinili redovni sudovi. Sud može intervenisati samo kada su odluke redovnih sudova donete proizvoljno. Što se tiče jednakosti oružja, Sud je istakao da strane treba da imaju jednake mogućnosti da iznesu svoje argumente i tvrdnje. U konkretnom slučaju, Sud je istakao da nije njegova dužnost da se bavi analizom dokaza i utvrđivanjem odgovornosti za izazivanje požara. Podnosilac zahteva je imao priliku da se pozabavi svim pitanjima tokom sudskog procesa i proces nije imao proceduralnih nedostataka koji bi mogli da povrede prava podnosioca zahteva. Sud je naglasio da to što je Vrhovni sud presudio u korist EKK-a ne znači da je povredio načelo „jednakosti oružja“, jer su obe strane imale priliku da iznesu svoje argumente, dokaze i primedbe.

podnosiocu:

Marjan Kolaj

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni