Presuda

Odluke Skupštine Opštine Pec o imenovanju zamenika gradonačelnika za zajednice, od 15. februara 2010. god.

br. predmeta KI 32/10

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosilac zahteva, zamenik predsedavajućeg Skupštine opštine Peć, je protiv odluke Skupštine opštine Peć podneo zahtev na osnovu člana 62.4 Ustava, tvrdeći da su njegova prava na delotvorno pravno sredstvo i pravo na izbor povređena odlukom Skupštine opštine Peć. Podnosilac zahteva je izneo svoje argumente kako bi dokazao da je Skupština opštine postupila na nezakoniti način dozvolivši njenom predsedniku da daje presudni glas prilikom izbora kada su glasovi članova Skupštine koji zastupaju zajednice podeljeni jednako. Podnosilac zahteva je tvrdio da je Skupština postupila na nezakonit način kada je odbila njegove zahteve za poništenje izbora, u skladu sa članom 61.3 Zakona o lokalnoj samoupravi, i za nove izbore, Sud je odlučio da je zahtev prihvatljiv jer se govorilo o specifičnoj povredi ustavnih prava pošto je zahtev bio podnet od strane zamenika predsedavajućeg za zajednice, lice koje je ovlašćeno da to uradi po članu 62.3 i 62.4 Ustava, Što se tiče merituma zahteva, Sud je utvrdio da je presudni glas koji je dao predsedavajući Skupštine predstavljao neprihvatljiv uticaj u procesu izbora zamenika gradonačelnika za zajednice. Sud je obrazložio da su samo članovi Skupštine opštine iz redova nevećinskih zajednica bili ovlašćeni da glasaju, i da izbor zamenika gradonačelnika treba da se vrši većinom glasova, što se nije desilo u ovom slučaju. Sledstveno, Sud je utvrdio da je došlo do kršenje članova 45, 54. i 57. Ustava, proglašavajući izbor zamenika gradonačelnika za zajednice nevažećim, nalažući nove izbore za zamenika gradonačelnika za zajednice i zahtevajući od Skupštine da obavesti Sud o poštovanju ove presude u roku od 90 dana od dana objavljivanja iste

podnosiocu:

Fahrudin Medjedovic

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Presuda

Povreda ustavnih prava

Član 45 - Pravo na Izbor i Učešće, Član 54 - Sudska Zaštita Prava, Ĉlan 57 - Opšta Naĉela

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni