Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Rev. br. 231/2015 Vrhovnog suda Kosova od 1. septembra 2015. godine

br. predmeta KI 142/15

podnosiocu: Habib Makiqi

Preuzimanje:
podnosiocu:

Habib Makiqi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni