Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Okružnog suda u Peći, P. br. 46/2001 od 8. oktobra 2001. godine, presuda Vrhovnog suda Kosova, Ap. br. 14/2002 od 27. juna 2002. godine i API. br. 3/’07 od 23. novembra 2007. godine i odluke Vrhovnog suda Kosova Pr. br. 20/2010 od 11. marta 2010. godine

br. predmeta KI 131/10

podnosiocu: Fatbardh Gabraj

Preuzimanje:

Podnosilac je podneo zahtev na osnovu člana 113.7 Ustava Kosova, navodeći da su njegova ustavna prava prekršena odlukama, Vrhovnog suda Kosova, prilikom čega podnosilac zahteva navodi da su suđenje i kazna zatvorom bili nepravedni i protivustavni, Sud je našao da je zahtev podnosioca zakasneo, zato što nije podnet u skladu sa zakonskim rokom predviđenim članom 49. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naglasio da čak i da je zahtev bio podnet unutar zakonskog roka određenog članom 49. Zakona o Ustavnom sudu, on bi se odbio kao neprihvatljiv, zato što postupci u redovnim sudovima nisu bili nepravedni ili karakterizovani proizvoljnošću. Citirajući slučaj Mezotur-Tiszazugi Tarsulat protiv Mađarske iz prakse ESLJP, Sud je dalje obrazložio da činjenica da podnosilac zahteva nije zadovoljan konačnim ishodom njegovog slučaja, ne podrazumeva kršenje prava i sloboda zagarantovanih Ustavom. Zbog navedenih razloga, Sud je odlučio da odbije zahtev podnosioca kao neprihvatljiv

podnosiocu:

Fatbardh Gabraj

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je podnet van roka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični