Karar

Yüksek Mahkemenin Nr. Pn.nr. 168/2005 tarihli kararına karşı

Başvuru No KI 27/09

Indir:
Başvurucu:

Rafet Hoxha

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Karar

Array

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Ceza Usulü