Kabul

Kosova Yüksek Mahkemesinin PML. nr. 67/2015 sayı ve 9 Temmuz 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 154/15

Başvurucu: Farije Gavazaj dhe Emira Gavazaj

Başvurucu:

Farije Gavazaj dhe Emira Gavazaj

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru açıkça temelden yoksundur

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Ceza Usulü