Kabul

Seçim İtiraz ve İhbar Heyetinin A.nr.263/2010 sayı ve 12 Kasım 2010 tarihli kararının Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi

Başvuru No KI 22/11

Başvurucu: Bojana Denić

Başvurucu:

Bojana Denić

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Kanun yolları tüketilmemiştir

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

administrative