Kabul

Kosova Özelleştirme Ajansıyla ilgili davalara ilişkin Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi Temyiz Heyetinin AC-I-14-0169-A0001 sayı ve Nisan 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KI 122/15

Başvurucu: Tarkett SH.P.K.

Başvurucu:

Tarkett SH.P.K.

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru açıkça temelden yoksundur

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul