Kabul

Kosova Yüksek Mahkemesinin Cml. – Gzz.nr. 36/2007 sayı ve 13 Aralık 2007 tarihli kararının Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi

Başvuru No KI 18/10

Başvurucu: Denić D. Mladen ile Vitković-Deni&#263

Başvurucu:

Denić D. Mladen ile Vitković-Deni&#263

Başvuru Türü:

KI - Bireysel Başvuru

Karar Türü:

Kabul

Başvuru zaman bakımından Mahkeme’nin yargılama yetkisi dışındadır

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Medeni Usul