Kabul

05/L-010 sayılı Kosova Mülkiyetin Kıyası ve Teyidi Ajansı Hakkında Kanuna ilişkin anayasal denetim başvurusu

Başvuru No KO 94/16

Başvurucu: Slavko Simic and 10 other deputies of the Assembly of the Re

Başvurucu:

Slavko Simic and 10 other deputies of the Assembly of the Re

Başvuru Türü:

KO - Devlet Kurumu Başvurusu

Karar Türü:

Kabul

Başvuru açıkça temelden yoksundur

Diğer Makamlar Nezdinde İzlenen Süreçlerin Türü :

Diğer