Basın Duyurusu

24.09.2012

Hukuk yargısı dahil olmak üzere kamu otoritelerince Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi kararlarına riayet edilmesi doğrultusunda Gilan bölge Mahkemesi’nin Ac. nr. 359/10 sayılı kararın gözden geçirilmesi ve dava esasına göre karar alınması talebine ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi’nin KI 51/11 sayılı başvurusu hakkındaki kararının uygulandığını Gilan Bölge Mahkemesi tarafından 24 Eylül 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bildirdiği kamuoyuna duyurulur.