Zvaničnici Bundestaga posetili Sud

23.05.2024

Sudija Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Remzije Istrefi – Peci, dočekala je delegaciju zvaničnika nemačkog Bundestaga, sastavljenu od savetnika i osoblja za podršku poslanika saveznog parlamenta Nemačke.

Sastav Suda i dosadašnji rad, najvažnije odluke i pozivanje na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava prilikom donošenja odluka, kao i ustavne odredbe koje garantuju zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda u zemlji, bile su samo neke od tema na koje se fokusirala tokom razgovora sa nemačkom delegacijom, sudija Istrefi – Peci.

U nastavku sastanka ona je izrazila zahvalnost za dugogodišnju pomoć nemačke Vlade u podizanju stručnih i infrastrukturnih kapaciteta Ustavnog suda, ističući osnivanje biblioteke Suda uz podršku nemačke agencije za međunarodnu saradnju „GIZ“ i obuku sa redovnim sudovima koju je organizovala nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju „IRZ“.

Sa njihove strane, nemački zvaničnici izrazili su interes da budu detaljnije informisani o najvažnijim odlukama Suda od njegovog osnivanja, o etničkoj strukturi podnosilaca zahteva, procesu izbora ustavnih sudija i učlanjivanju Suda u međunarodnim profesionalnim organizacijama i forumima.

Posetu delegacije zvaničnika Bundestaga Kosovu organizovala je Udruženje jugoistočne Evrope, organizacija koju finansira Savezno ministarstvo spoljnih poslova Nemačke, u saradnji sa nemačkim fondacijama: „Friedrich-Ebert-Stiftung“, „Friedich-Naumann-Stiftung für die Freiheit“, „Heinrich-Böll-Stiftung“, „Konrad-Adenauer-Stiftung“ i „Rosa-Luxemburg-Stiftung“.