Ustavni sud otvara vrata za građane

05.04.2022

Ustavni sud će, u petak 8. aprila 2022. godine, organizovati aktivnost „Dan otvorenog suda“.

Ova aktivnost, koja će se od ove godine održavati svakog prvog petka u aprilu, organizuje se u cilju podizanja svesti i boljeg informisanja javnosti o ulozi i funkciji Ustavnog suda, kao i povećanja stepena transparentnosti prema javnosti.

Građani zemlje, a posebno studenti prava, predstavnici pravne zajednice i drugi posetioci, imaće priliku da ovog dana posete zgradu Ustavnog suda i upoznaju se sa sudnicom, bibliotekom i prostorijama u kojima rade sudije i službenici Suda, kao i da se neposredno informišu o istorijatu, dosadašnjem radu i ustavnim nadležnostima ove institucije.

Organizacija posete zainteresovanih građana vršiće se u skladu sa smeštajnim kapacitetima koje nudi zgrada Ustavnog suda i za grupe od najviše 15 (petnaest) lica istovremeno. Posete će biti organizovane na svakih sat vremena, u vremenu od 10:00 do 14:00 časova, dok će maksimalno trajanje posete biti 45 (četrdeset pet) minuta.

Pre posete Sudu, svi posetioci stariji od 16 godina moraju sa sobom da ponesu i na prijemu prilože službeni lični dokument (studentsku kartu, ličnu kartu ili pasoš) i da se pridržavaju svih važećih anti-Covid mera.

Tokom posete posetioci će imati priliku da se slikaju samo u sudnici i u dvorištu Suda.

“Dan otvorenog suda” je aktivnost planirana Strateškim planom Suda (2021-2025) i organizovana je povodom obeležavanja Dana Ustava Republike Kosovo, usvojen 9. aprila 2008. godine.

Naredna saopštenja o organizaciji aktivnosti „Dan otvorenog suda“ biće objavljena svakog početka aprila na internet stranici Ustavnog suda: www.gjk-ks.org.