Studenti Pravnog fakulteta Koledža “AAB” posetili Sud

19.04.2019

Ustavni sud je u četvrtak, 18. aprila 2019. godine, posetila grupa studenata Pravnog fakulteta Koledža “AAB” u Prištini.

Studente su primili stariji pravni savetnik Ustavnog suda, g. Bardh Bokshi i direktor Kancelarije za komunikaciju i informisanje (KKI), g. Veton Dula.

Savetnik Bokshi je na početku izbliza upoznao studente sa organizacionom strukturom i sastavom Suda, procedurama za izbor i imenovanje ustavnih sudija, procesom donošenja odluka Suda, kao i sa nadležnostima i odgovornostima koje Ustavni sud ima na osnovu Ustava.

U nastavku sastanka, savetnik Bokshi je izdvojio neke od najvažnijih presuda Suda u oblasti kršenja ljudskih prava od strane javnih organa, sukoba ustavnih nadležnosti između različitih organa državne vlasti i očuvanja funkcionalne nezavisnosti nezavisnih institucija.

Savetnik Bokshi je diskutovao i o važnosti i ustavnoj obavezi primene sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u donošenju odluka Ustavnog suda, kao i sudova drugih nivoa redovnog sudstva u Republici Kosovo. Studenti su sa svoje strane iskazali interesovanje da budu detaljnije informisani o primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima, procesu podnošenja zahteva Sudu, prirodi podnesenih zahteva, vremenskom trajanju razmatranja predmeta, kao i o postupanju sa pitanjima medija i javnosti o predmetima koji se razmatraju.