Radionica o evropskim standardima u pogledu kriterijuma za prihvatljivost zahteva

10.07.2019

Ustavni sud Republike Kosovo, u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Prištini, organizovao je zajedničku radionicu na temu: “Evropski standardi ljudskih prava u pogledu kriterijuma prihvatljivosti”, koja je održana u utorak, 9. jula 2019. godine, u Hotelu „Emerald“.

Pravo pojedinaca na podnošenje zahteva ustavnim sudovima, neprihvatljivost zahteva u odnosu na nadležnost suda i kriterijumi prihvatljivosti zahteva koje primenjuje Evropski sud za ljudska prava, bile su samo neke o tema o kojima se razgovaralo na ovoj radionici.

Glavni govornici na održanoj radionici bili su: g. Bajram Ljatifi, zamenik predsednika Ustavnog suda Kosova, gđa Manuela Brillat, profesorka ljudskih prava na Univerzitetu u Strazburu i gđa Heidi Lempio, bivša službenica EULEX-a za ljudska prava i pravne poslove. Održana radionica obeležava joj jednu u nizu aktivnosti u sklopu projekta podržanog od strane Kancelarije Evropskog saveta u Prištini i Ambasade Norveške na Kosovu, koji ima za cilj unapređenje profesionalnih kapaciteta Ustavnog suda radi delotvornije primene evropskih standarda prilikom razmatranja individualnih žalbi i komunikacije sa javnošću.