Radionica sa novim tužiocima na Kosovu

04.06.2018

Ustavni sud Republike Kosovo je u saradnji sa Akademijom pravde Republike Kosovo organizovao zajedničku radionicu na temu: „Uloga i nadležnosti Ustavnog suda. Odnos sa redovnim sudovima i drugim institucijama“, koja je održana u sudnici Ustavnog suda u petak, 1. juna 2018. godine.

Svrha održane radionice je bila da informiše novoimenovane tužioce Republike Kosova sa ulogom i nadležnostima Ustavnog suda u odnosu na redovno pravosuđe i druge institucije u zemlji, o čemu ih je pobliže obavestio glavni pravni savetnik Suda, g. Sevdail Kastrati.

Savetnik Kastrati je obavestio nove tužioce i o prijemu i procesiranju zahteva, koje podnose strane, uslovima prihvatljivosti zahteva i individualnim žalbama na odluke redovnih sudova, a posebno odluke Vrhovnog suda Kosova.

Novi tužioci su ujedno izrazili interesovanje da budu detaljnije informisani o razmatranju žalbi od strane Ustavnog suda vezano za predugo trajanje sudskih postupaka od strane redovnih sudova, vremenske rokove za razmatranje zahteva i proces razmatranja slučajeva u na osnovu redosleda njihovog podnošenja/registracije.

Što se tiče odnosa saradnje između Ustavnog suda Kosova i Venecijanske komisije, nove tužioce je detaljnije obavestio direktor Kancelarije za komunikaciju i informisanje, g. Veton Dula, ujedno službenik za vezu Ustavnog suda sa Venecijanskom komisijom.