Predsednica Caka – Nimani primila predsedavajućeg Sudskog saveta Kosova

15.07.2021

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Gresa Caka – Nimani primila je predsedavajućeg Sudskog saveta Kosova, g. Alberta Zogaja.

Nakon što su jedno drugom poželeli uspeh u izvršenju dužnosti na njihovim novim položajima, predsednica Caka – Nimani i predsedavajući Zogaj usredsredili su diskusiju na izazove pravosudnog sistema Kosova, kao i na ciljeve koji su od primarne važnosti za jačanje i dobro funkcionisanje pravosudnog sistema.

Obe strane su se saglasile o potrebi za daljim negovanjem dobrih odnosa saradnje između Ustavnog suda i Sudskog saveta Kosova, kao i o mogućnostima sprovođenja zajedničkih profesionalnih aktivnosti sa sudovima drugih nivoa u zemlji.