Predsednica Caka – Nimani primila na sastanku direktora Misije USAID-a na Kosovu

25.10.2021

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa. Gresa Caka – Nimani, primila je na sastanku upoznavanja novog direktora Misije USAID-a na Kosovu, gđu. Zeinahu Salahi.

Tokom sastanka, predsednica Caka – Nimani je ukratko obavestila gđu. Salahi sa prioritetima u njenom mandatu kao predsednice Ustavnog suda, sa izazovima sa kojima se suočava u dosadašnjem radu i sa naporima koji se ulažu u unapređivanju profesionalnih i infrastrukturnih kapaciteta Suda uz pomoć i međunarodnih donatora.

Nakon što je izrazila zahvalnost Misiji USAID-a na Kosovu na podršci koju je godinama pružao Ustavnom sudu, predsednica Caka-Nimani je zatim napravila detaljniju prezentaciju o projektima uključenim u novi Strateški plan Suda, ističući posebno u konsolidaciji sudske prakse i kvalitet odluka po evropskim standardima, unapređenje elektronskog sistema upravljanja predmetima i unapređenje komunikacije sa javnošću.

Gđa. Salahi se, sa svoje strane, obavezala da će nastaviti podršku USAID-a Ustavnom sudu, kao i drugim institucijama u zemlji, u cilju jačanja vladavine prava i zaštite ljudskih prava.