Obaveštenje za medije

28.10.2015

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, Arta Rama – Hajrizi, dočekala je delegaciju Misije EU za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) na čelu sa šefom misije, g. Gabrielom Meuccijem, u sredu, 28. oktobra 2015. godine.

Na sastanku je predsednica Rama-Hajrizi diskutovala, između ostalog, o procesu rada Ustavnog suda, kao i angažovanosti u poboljšanju kvaliteta odluka i standarda suđenja, shodno iskustvu i praksama evropskog pravosuđa. 

Oni su, takođe, razmenili mišljenja u vezi sa ozbiljnim naporima za produbljivanjem reformi u pravnom sistemu Kosova uz međunarodnu pomoć i prisustvo, kao i značajem jačanja saradnje u oblastima od obostranog interesa.

Šef Misije EULEX-a, g. Meucci,  je izrazio spremnost za daljom podrškom radu Ustavnog suda i izrazio nadu da će se sadašnji sastav sudija uskoro kompletirati imenovanjem dvoje novih sudija.