Obaveštenje za medije

03.02.2015

Predsednik Ustavnog suda Republike Kosovo, prof. dr Enver Hasani je priredio sastanak sa delegacijom Ministarstva pravde Republike Albanije, predvođenom od strane ministra Nasipa Naçoa, u utorak, 3. februara 2015. god.

Na održanom sastanku, predsednik Hasani je ukratko upoznao ministra Naçoa sa sastavom i dosadašnjim radom Ustavnog suda, naglašavajući neke od najvažnijih odluka ove institucije.

Predsednik Hasani je istakao odličnu saradnju sa Ustavnim sudom Albanije i naglasio da smatra da je od velike važnosti međusobna razmena iskustava obe zemlje u oblasti pravosuđa.

Ministar  Naço, nakon što je istakao važnost poštovanja odluke sudova na svim nivoima kao preduslov za jačanje vladavine prava svake zemlje, je izneo kratku prezentaciju u vezi sa reformama, koje se preduzimaju u pravosudnom sistemu Albanije.

On je pohvalio postignute rezultate Ustavnog suda u profesionalnom smislu  i doprinosu u razvoju ustavnog sudstva na Kosovu i takođe izrazio potrebu za razmenom ideja radi daljeg jačanja nezavisnog pravosuđa u obe zemlje.