Obaveštenje za medije

19.08.2014

U utorak, 19. avgusta 2014. god., Komisija sudija, osnivana odlukom predsednika Ustavnog suda, dostavila je konačan izveštaj sa nalascima u vezi sa navodima protiv sudije Kadri Kryeziua.

Sudija Kryeziu je takođe predstavio svoj slučaj pred Sudom, kojom prilikom je priznao da je pogrešno ocenio situaciju u kojoj se on nalazio.

U skladu sa predlogom samog sudije Kryeziua i izveštajem Komisije sudija, Sud je odlučio da javno ukori sudiju Kryeziu za ovakvu povredu i da on bude izuzet iz učestvovanja kao sudija Ustavnog suda u svim slučajevima koji bi mogli imati politički kontekst, i gde, između ostalog, kao stranke pred Sudom bi mogli biti: Predsednik Republike Kosovo, Skupština Republike Kosovo, Vlada Republike Kosovo, Ombudsman i opštine.

Cela odluka Suda, sa obrazloženjem, biće objavljena u veb-stranici Suda narednih dana.