Obaveštenje za medije

25.07.2013

Uzimajući u obzir neke spekulacije u medijima u vezi sa Zakonom o Amnestiji, osporenim pred Ustavnim sudom za njegovu ustavnost, Ustavni sud naglašava da Zakon nije niti može stupiti na snagu sve dok Sud ne donosi svoju pravosnažnu odluku. Zakon Br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosovo, u svom članu 43. stav 2. utvrđuje:

Ukoliko se neki zakon ili odluka usvojena od strane Skupštine Republike Kosovo ospori u skladu sa članom 113, stav 5 Ustava, takav zakon ili odluka se treba proslediti Predsedniku Republike Kosovo za objavljivanje u skladu sa modalitetom određenim konačnom odlukom Ustavnog suda po pitanju ovog spora.“

Ustavni sud želi da skrene pažnju na činjenicu da svaki pokušaj da se objavi zakon ili da se isti sprovede je neustavan i takav čin je nevažeći. Zakon koji nije stupio na snagu, sledstveno, nema pravnih posledica.

Republika Kosovo je država vladavine prava i nastoji da postane punopravna članica evro-atlantskih institucija. Ustav i zakoni moraju da se primenjuju u celini radi demokratije, ljudskih prava i prosperiteta naroda Kosova.