Obaveštenje za medije

30.04.2013

Shodno članu 115. stavu 2. Ustava Republike Kosovo, Ustavni sud Republike Kosovo je objavio Godišnji izveštaj za 2012. godinu.

Godišnji izveštaj za 2012. godinu je usvojen na administrativnom zasedanju Ustavnog suda, održanom 12. marta 2013. god.

Izveštaj možete naći na službenom internet portalu Ustavnog suda: www.gjk-ks.org.