Njoftim për medie

30.04.2013

Në bazë të Nenit 115, Paragrafi 2, të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka publikuar Raportin Vjetor të punës për vitin 2012. 

Raporti Vjetor për vitin 2012 është miratuar në Seancën Administrative të Gjykatës Kushtetuese, e mbajtur më 12 mars 2013.

Raportin mund ta gjeni në ueb-faqen zyrtare të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës: www.gjk-ks.org.