Obaveštenje za medije

17.09.2012

Na administrativnoj sednici održanoj prošlog četvrtka, 13. septembra 2012. god., sudije Ustavnog suda Republike Kosovo su izabrale sudiju, prof. dr Ivana Čukalovića za novog zamenika predsednika Suda.

Sudija Čukalović će na ovom mestu naslediti kolegu i dosadašnjeg zamenika predsednika Suda, sudiju mr sc. Kadriju Kryeziua.

Mandat novoizabranog zamenika predsednika je 3 godine i počinje od 18. septembra 2012. god.