Basın Duyurusu

17.09.2012

Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin 13 Eylül 2012 Perşembe günü yapılan idari toplantısında Anayasa Mahkemesi üyeleri Prof. Dr. Ivan Čukalović’i başkanvekilliğine seçmişlerdir.

Üye Čukalović Mahkeme’nin Başkanvekilliği görevine bu görevi şimdiye kadar yürüten Mr. sc. Kadri Kryeziu’nun seçilmiştir.

Yeni seçilen Başkanvekili’nin görev süresi üç yıl olup 18 Eylül 2012 tarihinde başlayacaktır.