Obaveštenje za medije

06.07.2012

Ustavni sud Republike Kosovo je danas doneo odluku u vezi ocene ustavnosti predloženih amandmana Ustava Kosova u slučaju KO 29/12, koji je podnet 23. marta 2012. god., i slučaju KO 48/12, koji je podnet 4. maja 2012. god. Zahteve je podneo predsednik Skupštine Republike Kosovo.

Zbog predmetne stvari ovi zahtevi su spojeni i zajednički razmotreni. Amandmani koje je predsednik Skupštine poslao Sudu 4. maja 2012. god. su obuhvatali i one koji su podneti 23. marta 2012. god.

Ustavni sud je zaključio da sledeći predloženi amandmani izgleda da umanjuju ljudska prava i slobode zagarantovane Poglavljem II Ustava i zbog toga nisu u saglasnosti sa istim:

1.    Predloženi novi član 85. stav 2. (u vezi ograničenja prava za kandidovanje za predsednika samo onim građanima koji imaju stalno boravište u Republici Kosovo više od pet godina)

2.    Predloženi novi član 86. stav 3. (u vezi nominacije za položaj predsednika Kosova – jer se odnosi samo na skupštinske političke subjekte koji su prešli izborni prag na poslednjim izborima)

3.    Predloženi novi član 90. stav 5. tačka 2. (u vezi ograničenja ovlašćenja vršioca dužnosti predsednika da proglasi vanredno stanje)

4.    Predloženi novi član 90. stav 5. tačka 3. (u vezi ograničenja ovlašćenja vršioca dužnosti predsednika da imenuje sudije i javne tužioce)

5.    Predloženi novi član 90. stav 5. tačka 5. (u vezi ograničenja ovlašćenja vršioca dužnosti predsednika da daje pomilovanja)

6.    Predloženi novi član 104. stav 1. (u vezi suspenzivnog veta predsednika za imenovanje sudija redovnih sudova)

7.    Predloženi novi član 114. stav 2. (u vezi suspenzivnog veta predsednika za imenovanje sudija Ustavnog suda)

8.    Predloženi novi član 162. stav 1. (u vezi prevremenog prekida mandata predsednika Republike Kosovo)

Odluka Suda će u dogledno vreme biti dostavljena stranama, postavljena na internet stranici Suda i objavljena u Službenom listu Republike Kosovo.