Basın Duyurusu

06.07.2012

Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Kosova Anayasası değişiklik önergeleri hakkında 23 Mart 2012 tarihinde yapılan KO 29/12 ve 4 Mayıs 2012 tarihinde yapılan KO 48/12 anayasal denetim başvurularına ilişkin kararı bugün almıştır. Bu başvurular Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından yapılmışlardır.

Dava konusundan dolayı bu iki başvuru birleştirilerek tek dosya halinde görüşülmüşlerdir. Meclis Başkanı tarafından Anayasa Mahkemesi 4 Mayıs 2012 tarihinde sunulan değişiklik önergeleri 23 Mart 2012 tarihinde yapılan başvurudaki değişiklik önergelerini de içermekteydi.

Anayasa Mahkemesi, aşağıda belirtilen değişiklik önergelerinin Anayasa’nın II. Kısmında güvence altına alınan insan hak ve özgürlüklerini kısıtladığına, dolayısıyla Anayasa’ya uygun olmadıklarına karar vermiştir.

1. Değişiklik önergesi yapılan 85.2 maddesi (Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabilmek için son beş yıllık dönemde sadece Kosova Cumhuriyetinde ikamet etmiş olma hakkına getirilen sınırlamalar)

2. Değişiklik önergesi yapılan 86.3 maddesi (yapılan son seçimlerde sadece seçim barajını aşmış olan parlamenter siyasi partilerin Cumhurbaşkanlığı adayı gösterebilmeleri)

3. Değişiklik önergesi yapılan 90.5(2) maddesi (Cumhurbaşkanı Vekili’nin olağanüstü hal ilanı yetkisine getirilen sınırlamalar)

4. Değişiklik önergesi yapılan 90.5(3) maddesi (Cumhurbaşkanı Vekili’nin yargıç ve savcıları atama yetkisine getirilen sınırlamalar)

5. Değişiklik önergesi yapılan 90.5(5) maddesi (Cumhurbaşkanı Vekili’nin af ilan etme yetkisine getirilen sınırlamalar)

6. Değişiklik önergesi yapılan 104.1 maddesi (Cumhurbaşkanı’nın hukuk mahkemelerine yargıç atamalarına veto ile durdurma yetkisi)

7. Değişiklik önergesi yapılan 142.2 maddesi (Cumhurbaşkanı’nın Anayasa Mahkemesi’ne yargıç atamalarına veto ile durdurma yetkisi)

8. Değişiklik önergesi yapılan 162.1 maddesi (Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin kısaltılması)
Mahkeme Kararı’nın tam metni uygun süre içerisinde taraflara gönderilip Mahkeme’nin web sayfası ve Kosova Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayımlanacaktır.