Obaveštenje za medije

14.04.2012

Presednik Ustavnog suda Republike Kosovo, prof. dr Enver Hasani, primio je danas u posetu predsednika Ustavnog suda Republike Slovenije, prof. dr Ernest Petrič, kao i dve sudije tog suda, gđu Etelka Korpič – Horvat i gđu Jasna Pogačar.

Tokom sastanka, koji se odvijao u srdačnoj i prijateljskoj atmosferi, predsednik Hasani je   izneo pregled dosadašnjeg rada Ustavnog suda Kosova, naglasivši njegovu ulogu kao garanta za poštovanje Ustava.

On je izrazio uverenje da će saradnja između dva suda nastaviti da se dalje pojača ubuduće sa fokusom na razmenu iskustva i ideja u oblasti ustavnog pravosuđa. 

S njegove strane, predsednik Petrič se zalagao za dalje produbljivanje veoma dobrih odnosa koje postoje između dveju srodnih institucija i izrazio je dobru volju za učljanjenje Ustavnog suda Kosova u Savetu ustavnih sudova Evrope.