Obaveštenje za medije

19.03.2012

Tokom zasedanja održanog 19. marta 2012. god, Ustavni sud Republike Kosovo je većao i glasao o slučaju KO 05/12 „Osporavanje ustavnosti odluke Skupštine Republike Kosovo,br. 04-V-279 od 20. januara 2012. godine“.

U ovom slučaju, poslanik Visar Ymeri i dvanaest poslanika Skupštine Republike Kosovo je podneo zahtev kojim osporavaju ustavnost odluke Skupštine Republike Kosovo, br. 04-V-279, kojom su između ostalog „pozdravljeni sporazumi“ koji su postignuti u dijalogu između Vlade Republike Kosovo i Republike Srbije i kojom Skupština „podržava njihovu punu implementaciju“.

U svom zahtevu podnosioci zahteva tvrde da su Republika Kosovo i Republike Srbije dve države sa pravnim subjektivitetom u međunarodnom pravu; oni smatraju da je odluka koju je donela Skupština Kosova „ratifikacija međunarodnih sporazuma“ koja zahteva proceduru propisanu u članu 18. Ustava.

Ustavni sud, kao konačni autoritet za tumačenje Ustava je jednoglasno odlučio da odbaci zahtev kao neprihvatljiv. Sud smatra da je zahtev podnosilaca izvan obima nadležnosti Suda prema članu 113.5 Ustava.

Celokupni tekst rešenja će biti dostavljen stranama i objavljen u Službenom listu u dogledno vreme.