Basın Duyurusu

19.03.2012

Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin 19 Mart 2012 tarihinde yapılan duruşmasında Mahkeme Heyeti, KO 05/12 “Kosova Cumhuriyeti Meclisi’nin 20 Ocak 2012 tarih ve 04-V-279 sayılı Kararının Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin itirazı”  başvurusunu görüştükten sonra oylamıştır.

Bu başvuruda Milletvekili Visar Ymeri ile Kosova Cumhuriyeti Meclisi’nin 12 milletvekili, Kosova Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümetleri arasında yapılan görüşmelerden çıkan kazanımları “memnuniyetle karşılayıp eksiksiz uygulanmasını destekleyen” Kosova Cumhuriyeti Meclisi’nin 20 Ocak 2012 tarih ve 04-V-279 sayılı Kararının Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde itirazda bulunmuşlardır.

Başvurucular kendi başvurusunda Kosova Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti’nin uluslararası hukukta hukuki öznelliği olan iki ülke olduğunu ileri sürüp Kosova Cumhuriyeti Meclisi tarafından alınan kararın, prosedürlerinin Anayasa’nın 18. maddesinin öngörülen “uluslar arası anlaşmaların onaylanması” olduğunu değerlendirmişlerdir.

Anayasa’nın yorumlanmasında nihai merci olan Anayasa Mahkemesi, başvurunun kabul edilmez olarak reddine oybirliği ile karar vermiştir. Mahkeme, başvurucuların isteminin yapısı, Anayasa’nın 113.5 maddesinde belirlediği yargılama yetkisi amaçları dışında olduğunu değerlendirmiştir.

Kararın tam metni ilgili zamanda taraflara bildirilip Resmi Gazetede yayımlanacaktır.