Obaveštenje za medije

14.12.2010

Na zasedanju održanom 14.12.2010. godine, Ustavni sud je većao po predmetu dr Jakupa Krasnićija, vršioca dužnosti predsednika Kosova.
 
Dr Krasnići se obratio Sudu sa podneskom koji sadrži dva pitanja a na koja Ustavni sud jednoglasno odgovara na sledeći način:
 
   I.     Vršiocu dužnosti predsednika Kosova nije zabranjeno da upražnjava stranačko političke funkcije navedene u članu 88. stavu 2. Ustava.
 
  II.     Privremeno držanje i upražnjavanje funkcije predsednika Republike Kosova te istovremeno upražnjavanje pozicije generalnog sekretara PDK-a nije suprotno Ustavu.
 
Ceo tekst Presude Suda biće objavljen blagovremeno.