Obaveštenje za medije

11.10.2010
Obaveštavamo vas da će 13. oktobra 2010. god, Ustavni sud održati javnu raspravu na kojoj će se razmatrati zahtev KI 08/09, Nezavisni sindikat radnika IMK fabrike u vezi sa navodnom povredom Ustava, član 49. [Pravo na rad i obavljanje profesije] i pravo na nadoknadu neisplaćenih naknada od strane KAP (Kosovska agencija za privatizaciju osnovana kao naslednica Kosovske povereničke agencije na osnovu Zakona (br. 03/L-067) o Kosovskoj agenciji za privatizaciju).
Rasprava će se održati u sudnici Ustavnog suda Republike Kosovo, sa početkom u 11.00 časova.
Ulazak za javnost i medije u sudnicu je moguć od 10.00 časova, po redu dolaska pred sudnicu. Obaveštavamo vas da je prostor u sudnici ograničen i da će vrata sudnice biti zatvorena u 10.45 časova, ili čim bude ispunjen maksimalni kapacitet sudnice.
Ulaz u salu će kontrolisati službenici Policije Kosova. Sva lica, izuzev novinara sa odgovarajućim legitimacijama, će biti kontrolisana pri ulasku u sudnicu.
Za dodatne informacije u vezi sa gore navedenom javnom raspravom možete se obratiti kancelariji generalnog sekretara na telefon: +381 38 220 103, ili preko elektronske pošte: [email protected]