Contact

Constitutional Court of Kosovo

 • Rr. Perandori Justinian, nr. 44. 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
 • Tel.: +383 (0) 38 60 61 62
 • Fax: +381 38 606 170
 • E-mail: gjykata.kushtetuese(@)gjk-ks.org

Secretariat of the Constitutional Court

 • Milot Vokshi, Secretary General
 • Tel.: +383 38 606 162 ext. 104
 • Fax: +381 38 606 170
 • E-mail: milot.vokshi(@)gjk-ks.org

Department for Case Registration, Statistic and Archive (DCRSA)

 • Anita Krasniqi, Director of DCRSA
 • Tel.: +383 38 606 162 ext. 105
 • Fax: +381 38 606 170
 • E-mail: anita.g.krasniqi(@)gjk-ks.org

Communication and Information Office (CIO)

 • Veton Dula, Director of CIO
 • Tel.: +383 38 606 162 ext. 137
 • Fax: +381 38 606 170
 • E-mail: veton.dula(@)gjk-ks.org

Responsible official for Whistleblowing

 • Nazim Berbatovci
 • Tel.: +383 38 606 162 ext. 138
 • Fax: +381 38 606 170
 • E-mail: nazim.berbatovci(@)gjk-ks.org