Remzije Istrefi-Peci

Sudija

Remzije Istrefi-Peci rođena je 28. avgusta 1972. godine u selo Bajgora, opština Mitrovica. Osnovnu i srednju školu završila u Mitrovici, a univerzitetske studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini.

Između 2000. i 2002. godine pohađala je Master program međunarodnog prava o ljudskim pravima na Univerzitetu Notre Dame u SAD, gde je i magistrirala na temu „Imuniteti i privilegije međunarodnih organizacija“.

Od 2005. do 2009. godine radila je na doktorskoj tezi: „Odgovornost međunarodnih organizacija za kršenje ljudskih prava – slučaj Kosova“, pod nadzorom prof. dr Blerim Reka i prof. dr Wolfgang Benedek, gde je istraživala performanse međunarodnih organizacija u post-konfliktnim situacijama, kao i njihove odgovornosti tokom vršenja javnih vlasti.

2008. godine, gospođa Istrefi-Peci je boravila kao „Fulbright Scholar“ u Univerzitetu Duke, u Severnu Karolinu u SAD-u. gde je predavala i istraživala u oblasti ljudskih prava. Za period od 2010. do 2013. godine, sudija Remsije Istrefi-Peci je bila deo istraživačke ekipe programa „Regional Research Program“, Univerziteta i Fribourgut, Švajcarska, na temu: „Uloga civilnog društva na Kosovo posle 1999“.

Od 2014. godine, gđa Istrefi-Peci, je razvila istraživanja u oblasti tranzicijonalne pravde (post doktorske studije) u Institutu Međunarodnog prava Univerziteta „Karl Frances Universitat“ u Gracu, Austrija. Dok, u februaru 2018. godine, sudija Istrefi-Peci je osnivala „Centar za tranzicijonalnu pravdu“ na Univerzitetu u Prištini.

Od 2002. godine, gđa Remzie Istrefi-Peci je predavač u Odeljenju političkih nauka, dok od 2008. godine ona radi kao profesor Međunarodnog prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini.

Sudija Istrefi-Peci objavila je nekoliko članaka u poznatim naučnim časopisima i dala doprinos za nekoliko knjiga objavljenih na Kosovo i inostranstvu. Njene su publikacije rangirane na platformama: SCOPUS, Web of Science, World Cat, Ebsco itd.

Pre njenog dekretiranja, sudija Istrefi-Peci je takođe radila kao savetnik i trener za ljudska prava u nekoliko domaćih i međunarodnih organizacija kao što su: OEBS, SE, UNDP, ECMI, IJK, KIPA, AKK, i bila ke član Državne Komisije za pravosudni ispit. Između 2015. i 2018.  sudija Istrefi-Peci je bila nacionalni koordinator programa Erasmus + za Kosovo. Od 2013. godine, angažovana je i kao arbitra u Američkoj privrednoj komori na Kosovu.

Sudija Remzije Istrefi-Peci je udata i ima dve ćerke.

Ona je imenovana za sudiju Ustavnog suda Republike Kosovo 9. avgusta 2018. godine.