Remzije Istrefi-Peci

Üye

Remzije Istrefi-Peci 28 Ağustos 1972 tarihinde Mitroviça Belediyesine bağlı Bajgora köyünde doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Mitroviça’da, yükseköğrenimini ise Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bitirmiştir.

O, 2000-2002 yıllarında ABD Notre Dame Üniversitesinde Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Yüksek Lisans Programına devam etmiş olup Uluslararası Kuruluşların Dokunulmazlıkları ve Ayrıcalıkları başlıklı tezle yüksek lisansı bitirmiştir.

2006-2009 yılları arasında Prof. Dr. Blerim Reka ve Prof. Dr. Wolfgang Benedek yönetiminde İnsan Hakları İhlallerinde Uluslararası Kuruluşların Sorumlulukları-Kosova Örneği başlıklı doktora tezini çalışmıştır. Bu tezde çatışma sonrası durumlarda uluslararası kuruluşların performansını ve kamusal otoritelerini uyguladıkları durumlarda bu kuruluşların sorumluluklarını incelemiştir.

Üye Istrefi-Peci 2008 yılında Fulbright burslusu olarak ABD Kuzey Carolina Duke Üniversitesinde bulunmuş ve insan hakları alanında konuşmalar ve araştırmalar yapmıştır. Üye Remzije Istrefi-Peci 2010-2013 yıllarında İsviçre Freiburg Üniversitesinde “Regional Research Program” çerçevesinde 1999 Savaşından Sonra Kosova’da Sivil Toplumun Rolü konusu üzerine araştırma ekibinin üyesi olmuştur.

Üye Istrefi-Peci 2014 yılında Avusturya Graz’da Karl Frances Universitat Uluslararası Hukuk Enstitüsünde geçiş dönemi hukuku alanında (doktora sonrası eğitim) araştırmalar yapmıştır. Üye Istrefi-Peci 2018 yılının Şubatında Priştine Üniversitesi bünyesinde Geçiş Dönemi Hukuku Merkezini kurmuştur.

Üye Remzije Istrefi-Peci 2002 yılından itibaren Priştine Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümünde öğretim elemanı olarak görev yapmış olup 2008 yılından itibaren Hukuk Fakültesinde Uluslararası Hukuk Profesörü olarak görev yapmaktadır.

Üye Istrefi-Peci ün yapmış bilimsel dergilerde birkaç makale yayımlamış ve Kosova ile ülke dışında yayımlanan bazı kitaplarda katkıda bulunmuştur. Çalışmaları SCOPUS, Web of Science, World Cat, Ebsco vb. uluslararası atıf indeksleri tarafından taranmıştır.

Üye Istrefi-Peci, atanmasından önce AGİT, KE, UNDP, ECMI, IJK, IKAP, OAK gibi yerli ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda insan hakları alanında danışmanlık ve eğitmenlik yapmış ve Devlet Avukatlık Sınavı Komisyonu üyesi olmuştur. Üye Istrefi-Peci 2015-2018 yıllarında Erasmus+ Programı Kosova Ulusal Koordinatörlüğünü yürütmüştür. O, 2013’ten itibaren Kosova Amerika Ticaret Odası Hakemi olarak görev yapmıştır.

Üye Remzije Istrefi-Peci evlidir ve iki kız çocuğu vardır.

Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi üyeliğine 9 Ağustos 2018 tarihinde atanmıştır.