Arta Rama-Hajrizi

Bivši Predsednica

Arta Rama-Hajrizi je izabrana za predsednicu Ustavnog suda Republike Kosovo 21. maja 2015. godine i ponovo je izabrana za drugi mandat 22. maja 2018. godine. Ona takođe predaje Ustavni zakon na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini.

U periodu od 2014. do 2018. godine, Arta Rama-Hajrizi je bila imenovana zamenik predstavnika Republike Kosovo u Venecijanskoj komisiji. Do njenog imenovanja na mestu sudije Ustavnog suda 2012. godine, predsednica Rama-Hajrizi je bila u prvoj grupi imenovanih u službi za inostrane poslove Republike Kosovo 2008. godine, gde je imenovana za prvog generalnog konzula i osnivača Generalnog konzulata Republike Kosovo u Njujorku, gde je službovala u periodu 2008-2012. godine.

Tokom 2007-2008. godine bila je deo tima eksperata Komisije za sastavljanje Ustava Republike Kosovo i Zakona o Ustavnom sudu. Predsednica Rama-Hajrizi je radila na nekoliko USAID projekata na Kosovu za reformiranje pravnog i sudskog sistema. Ona je takođe bila pravni savetnik u Posebnoj komori Vrhovnog suda Republike Kosovo, finansiranoj od strane USAID-a. Predsednica Rama-Hajrizi je radila kao veštak u sprovođenju mnogih projekata podizanja svesti za poštovanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu preko Finnish Human Rights Programme nekoliko godina zaredom.

Predsednica Rama-Hajrizi je objavila nekoliko naučnih radova i stručnih istraživanja u okviru raznih projekata u zemlji i inostranstvu, i bila je u brojnim studijskim i profesionalnim posetama radi profesionalnog usavršavanja. Predsednica Rama-Hajrizi je završila Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, dok je magistraturu u oblasti pravosuđa i upravljanja završila na Washington College of Law, American University u Vašingtonu, kao stipendista programa Rob Brown, donacije Stejt departmenta SAD-a za studente jugoistočne Evrope. Trenutno pohađa doktorske studije na Univerzitetu u Prištini.

Predsednica Rama-Hajrizi je udata i ima dva sina.