Almiro Rodrigues

Sudija

Almiro Rodrigues je sudija u Ustavnom sudu Republike Kosova.

Pre ovog imenovanja, sudija Rodrigues je od 2005. do 2009. bio međunarodni sudija u Komori za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine. U periodu 1997-2001, sudija Rodrigues je bio sudija Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. U ovom sudu bio je predsedavajući sudskog veća I, član Komisije za pripremu Pravilnika o radu i svedočenju, i vodio radnu grupu za sudsku praksu.

Sudija Rodrigues je 2004. bio član Međunarodne istražne komisije Ujedinjenih nacija za kršenje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava na Obali Slonovače i u susednim zemljama. Vodio je i radnu grupu za usklaćivanje krivičnog zakonodavstva Portugalije sa Statutom Međunarodnog krivičnog suda i vodio Odbor za pravno savetovanje Ministarstva pravde. Duže vreme je bio tužilac u Portugaliji, dok nije dostigao najviši nivo.

Sudija Rodrigues ima značajno akademsko iskustvo pošto je od 1981. do 1983. predavao porodično i maloletničko pravo, pravnu psihologiju i sudsku medicinu u Centru za pravne studije i Institutu za sudsku medicinu u Lisabonu. Držao je predavanja na različitim skupovima o ljudskim pravima, međunarodnom krivičnom pravosuđu, međunarodnom humanitarnom pravu i međunarodnom krivičnom pravu.

Sudija Rodrigues je autor više od 50 objavljenih članaka iz oblasti ljudskih prava, međunarodnog humanitarnog i krivičnog prava, od kojih je trinaest objavljeno na više jezika u stranim časopisima.

Studije prava je završio na Pravnom fakultetu Univerziteta Coimbra. Obuku iz psihologije pohađao je na Fakultetu za psihologiju i obrazovanje Univerziteta u Lisabonu. Obuku za sudiju je završio u Centru za pravne studije.

Postdiplomske studije iz oblasti pravne psihologije završio je na Fakultetu za kriminologiju i psihologiju Univerziteta Louvain-laNeuve u Belgiji i ima diplomu Univerziteta Canterbury (Velika Britanija) iz engleskog pravnog sistema i engleskog pravnog jezika.