Odluka

Ocena ustavnosti Rešenja Apelacionog suda Kosova

br. predmeta KI 157/20

podnosiocu: Naser Peci kao navodni zastupnik lica S. B.

Preuzimanje:

KI157/20, Podnosilac: Naser Peci kao navodni zastupnik lica S.B, Ocena ustavnosti Rešenja Apelacionog Suda Kosova,

KI157/20, Odluka od 17. decembra 2020, objavljena dana 24.decembra 2020.godine

Ključne reči: individualni zahtev, odluka o odbijanju

Podnosilac zahteva, u ovom slučaju navodni zastupnik lica S.B, pred Ustavnim Sudom je osporio jedno rešenje Apelacionog Suda. Navodni zastupnik je pred Sudom naglasio da je osporeno rešenje doneto uz povredu prava i osnovnih sloboda lica S.B. koja su zagarantovana Ustavnom.

Sud je obavestio lica S.B putem dopisa o registraciji zahteva i istovremeno je obavestio i navodnog zastupnika, tražeći od njega objašnjenje da li (i) se lice S.B. samo zastupa pred Sudom, ili (ii) da li to lice pred sudom zastupna navodni zastupnik [advokat Naser Peci].

U određenom roku Sud nije dobio nikakav odgovor ni od lica S.B. ni od navodnog zastupnika. Samim tim, Sud je zaključio da zahtev podnosioca zahteva ne ispunjava proceduralne kriterijume za dalje razmatranje, zbog toga što zahtev nije potpun, kao što je to propisano u stavu (5) pravila 35 Poslovnika o Radu, i odlučio je da se zahtev odbije po kratkom postupku.

podnosiocu:

Naser Peci kao navodni zastupnik lica S. B.

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Zahtev je ratione materiae van jurisdikcije Suda

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni