Odluka

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda XXX, od 02.oktobra 2020.godine

br. predmeta KI 25/21

podnosiocu: Ymer Koro kao navodni zastupnik lica K.Lj i K.B

Preuzimanje:

KI 25/21, podnosilac zahteva Ymer Koro  kao navodni zastupnik lica  K.Lj i K.B, Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda

KI 25/21, rešenje o neprihvatljivosti od 21.jula 2021. godine, objavljeno 10.avgusta.2021.godine

Ključne reči: individualni zahtevi, navodni zastupnik, odluka o odbijanju zahteva

Podnosilac zahteva je poslao zahtev sudu kao navodni zastupnik lica K.Lj i K.B, osporavajući presudu Vrhovnog suda.

Sud je tražio od podnosioca zahteva da dostavi ovlašćenje o zastupanju lica K.Lj i K.B, a što on nije uradio.

Shodno tome, Sud je zahtev navodnog podnosioca odbio u skladu sa pravilom 35 (5) Poslovnika.

 

podnosiocu:

Ymer Koro kao navodni zastupnik lica K.Lj i K.B

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni