Odluka

Tomë Krasniqi protiv Radio-Televizije Kosova i Kosovske energetske korporacije

br. predmeta KI 11/09

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosilac zahteva je podneo zahtev kojim traži izricanje privremene mere obustavljanja naplaćivanja 3,5 Eura na ime pretplate za Radio-Televiziju Kosova (RTK), preko računa za električnu energiju, On pretenduje da je ovaj metod naplate rezultat jednog nezakonitog ugovora, da je kršen javni interes, da je visina ovog iznosa veoma velika i da ovo naplaćivanje diskriminira mnogo građana, jer se računa za svako električno brojilo, a ne za svako domaćinstvo, kako se traži prema Zakonu o Radio-Televiziji Kosova,Ustavni sud je, podsećajući na značaj finansiranja javnog prenosnika, ali ne slažući se sa ovim metodom naplaćivanja, odlučio da se odobri uvođenje privremenih mera prema daljoj primeni člana 20,1 Zakona o Radio-Televiziji Kosova, uz obrazloženje da je kršen javni interes građana, isto kao i lični interes podnosioca zahteva , Dalje, Sud je preporučio Skupštini Republike Kosova da se preispituje priroda pomenutog člana do meritornog rešavanja slučaja

podnosiocu:

Tomë Krasniqi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o privremenoj meri