Rešenje o neprohvatljivosti

Spartak Dervishi protiv Presude Br. P. Br. 74/2002 Opštinskog suda u Đakovici i Presude Br. AP. Br. 78/07 Okružnog suda u Peći

br. predmeta KI 04/09

podnosiocu: Spartak Dervishi

Preuzimanje:

Podnosilac zahteva je podneo zahtev kojim traži poništenje kazne od sedam meseci zatvora koja mu je izrečena za izvršenje tri krivična dela krađe, iz razloga da mu presuda prvostepenog suda nije uopšte uručena, da njegov advokat odbrane nije imao dovoljnog vremena za pripremanje odbrane i da Sud nije uopšte uzeo u obzir lekarski dokaz da on boluje od „psihoze paranoje“, Ustavni sud je odlučio da odbija zahtev podnosioca kao neprihvatljiv, uz obrazloženje da zahtev ne pojašnjava ili specifikuje na koji način su mu povređena njegova ustavna prava, Dalje, Sud je odlučio da ne uzima u obzir lekarski dokaz na koji se bazira podnosilac, jer isti nije predočen tokom prethodnih procedura i da nezavisno od toga, prema Sudu, ovaj dokaz nije ubedljiv i nije dovoljan za obaranje izrečene kazne

podnosiocu:

Spartak Dervishi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični