Rešenje

Ocena ustavnosti Rešenja Vrhovnog suda Kosova A br. 874/08 Rešenja Vrhovnog suda Kosova Mlc br. 43/2007.

br. predmeta KI 48/09

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosilac zahteva je podneo zahtev za ocenu ustavnosti odluke Vrhovnog suda, kojom je podnosiocu zahteva odbijen njegov tužbeni zahtev u vezi sa jednim administrativnim konfliktom i u ovom slučaju pretenduje da mu je negirano pravo na pravna sredstva, Ustavni sud je odlučio da odbija zahtev pod nosioca kao neprihvatljiv, uz obrazloženje da je zahtev prevremen, jer se predmet nalazi na razmatranje pri Okružnom sudu u Prištini, stoga nisu iscrpljena sva zakonska sredstva na raspolaganju i podnosilac nije specifikovao proceduralne ili materijalne aspekte koji su kršeni tokom procedura koje on spominje

podnosiocu:

Jusuf Hashani

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni