Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude GSK-KPA-A 095/13 Vrhovnog suda Kosova -Žalbenog veća Kosovske agencije za imovinu od 20. jula 2015. godine

br. predmeta KI 27/16

podnosiocu: Irena Ðorđević

Preuzimanje:
podnosiocu:

Irena Ðorđević

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni